2016

Turman lojistik kuruldu.Konteyner elleçme operasyonlarına başladı